Seloste henkilötietojen käsittelystä / Helsingin Kansanlähetyksen mediarekisteri

Rekisterin nimi

Helsingin Kansanlähetyksen mediarekisteri

Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot

  • Helsingin Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (HEKL)
  • sähköposti: hekl@sekl.fi, osoite: Karjalankatu 2 A 1, 00520 Helsinki

Rekisteristä vastaavan yhteystiedot

  • Esko Särkkälä, esko.sarkkala@sekl.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

HEKL tuottaa mediasisältöä äänittämällä ja/tai kuvaamalla erilaisia tilaisuuksia kuten haastatteluja, esitelmiä, messuja ja mahdollisia muita tapahtumia, jolloin henkilöistä tallennetaan ääntä ja/tai kuvaa. Esiintyvien henkilöiden nimet voidaan myös mainita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on henkilön suostumus. Äänittämisestä ja/tai kuvaamisesta informoidaan etukäteen.

Rekisteröityjen ryhmä ja kerättävät henkilötiedot

  • Rekisteröityjen ryhmä: tuotetussa mediasisällössä kuvissa ja/tai äänellä osallistuvat henkilöt.
  • Kerättäviä henkilötietoja: henkilön kuva, ääni ja nimi.

Tietojen luovuttaminen ja vastaanottajat

Mediasisältöä voidaan lähettää live-striimattuna tai tallenteelta ja se voidaan laittaa julkisesti katsottavaksi internetissä ääni- ja kuvapalvelujen välittämistä tarjoavien verkkopalveluntarjoajien kuten YouTuben kautta.

Mediasisällöstä, kuten messusta, esitelmästä, seminaarista tai vastaavasta tehtävä tallenne voidaan luovuttaa eteenpäin esimerkiksi internet tai TV-kanavalla (esimerkiksi TV7) näytettäväksi.

Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit

HEKL säilyttää tietoja niin kauan kuin ne ovat tarpeen toiminnan kannalta.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Mediasisältö on julkaistavaa tietoa. Mediasisältö tallennetaan HEKL:n käytössä oleville pilvipalvelualustoille, joiden käyttöoikeudet ovat erikseen määritellyillä henkilöillä. Sisältö voidaan tallentaa katseltavaksi tai kuunneltavaksi myös internetin mediapalveluja tarjoaville sivustoille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
  • Peruuttaa suostumus milloin tahansa sähköpostitse tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Share This