Lähetys

Lähetystyö on Jeesuksen seuraajilleen antaman lähetyskäskyn toteuttamista ja sen tarkoituksena on julistaa evankeliumia niille, jotka eivät sitä tunne. Lähetystyöhön sisältyy erityisesti lähetystyöntekijöiden lähettäminen toisiin maihin. Lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa, johon evankelioinnin lisäksi kuuluu palvelu, erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden parissa. Lähetystyöntekijät julistavat kristillistä uskoa ja tekevät kehitysyhteistyötä, joka liittyy talouskehityksen, lukutaidon, koulutuksen, terveydenhuollon ja elinolosuhteiden kehittämiseen sekä parantamiseen. Kristillisen diakonian periaatteitten mukaisesti apua tarjotaan ilman vaatimuksia kristinuskoon kääntymisestä.

Helsingin Kansanlähetyksen nimikkolähetit →
Share This